Prace gospodarcze przy naszej parafii
Dodane przez Bazylika dnia Grudzień 20 2011 19:21:56

Trwa rok stu lecia naszej Parafii. Całe pokolenia naszych przodków przechodziły w postawie wiary przez naszą świątynię, a od sierpnia 2008 roku przez bazylikę.

W ostatnich latach nasi Parafianie wspierali wiele inwestycji w naszej bazylice i jej otoczeniu. Dokonywane konieczne prace gospodarcze w bazylice i jej otoczeniu zbiegły się w pewnym sensie z rokiem 100 lat naszej Parafii. Warto pokrótce wyliczyć wspomniane inwestycje. Jak mieliśmy okazję widzieć na samym początku 2011 r. w prezbiterium ale także w innych miejscach naszej bazyliki


Rozszerzona zawartość newsa

Trwa rok stu lecia naszej Parafii. Całe pokolenia naszych przodków przechodziły w postawie wiary przez naszą świątynię, a od sierpnia 2008 roku przez bazylikę.

W ostatnich latach nasi Parafianie wspierali wiele inwestycji w naszej bazylice i jej otoczeniu. Dokonywane konieczne prace gospodarcze w bazylice i jej otoczeniu zbiegły się w pewnym sensie z rokiem 100 lat naszej Parafii. Warto pokrótce wyliczyć wspomniane inwestycje. Jak mieliśmy okazję widzieć na samym początku 2011 r. w prezbiterium ale także w innych miejscach naszej bazyliki, np. w nawach bocznych, w bocznych kaplicach, został zerwany kruszący się i odpadający w wielu miejscach tynk. Tyk został naprawiony, wyrównano, pomalowano ściany. Były to prace na wysokościach. Nie można także zapominać o drobnej kosmetyce konserwatorskiej mniejszych elementów, np. konserwacja oświetlenia itp.  i inne elementy np. drzwi. Na zewnątrz bazyliki na tak zwanym szczycie – frontonie, w celu wykonania trudnych prac remontowych, konserwatorskich, zostało zestawione potężnych rozmiarów konieczne rusztowanie. Faza początkowa na frontonie, to gruntowne czyszczenie elewacji, z brudów, zacieków, ubytków. Kolejny krok prac, to zamurowywanie zbędnych otworów, wypełnianie szczelin, fugi między cegłami. A następnie hydrofobizacja naprawionego szczytu – frontonu bazyliki. Niska część dachu od strony wejścia głównego została zakonserwowana. Na zewnątrz bazyliki od strony ul. Hetmańskiej przy wcześniej nowo wybudowanym ogrodzeniu ( 2010 rok ), wybudowaliśmy parking wraz z oświetleniem.                 

   Wspomniane dokonane prace – inwestycje świadczą o  Mieszkańcach i Przyjaciołach naszej Parafii. Wszystkim Ofiarodawcom i Przyjaciołom, także z poza parafii serdecznie dziękuję za okazaną pomoc i polecam wszystkich Bożemu Sercu. Modlimy się za wszystkich Ofiarodawców w każdą środę podczas Mszy św. o godz. 18.oo. Wielu zacnych parafian pyta, o dalsze prace gospodarcze. W 2012 r.  po zakończonej zimie, jako Parafia planujemy i przygotowujemy się do dalszego remontowania. Remontowanie obejmie zewnętrzne mury boczne naszej bazyliki. Będzie to uzupełnianie - ewentualne zamurowywanie powstałych ubytków na murze, gruntowne zewnętrzne czyszczenie, wypełnienie fug, szczelin między cegłami, zakonserwowanie zewnętrznej powierzchni. Znając naszych Parafian, którzy są tak bardzo ofiarni, mam nadzieję, że w odpowiednim czasie zdołamy podjąć i wykonać zaplanowane nasze prace przy bazylice. Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękuję za okazaną pomoc, ofiary i polecam wszystkich Sercu Bożemu.

 

                                                 opr. ks. Zbigniew Książek - proboszcz