Informacja dotycząca nawiedzania figury Matki Bożej Fatimskiej
Dodane przez Bazylika dnia Kwiecień 01 2017 23:01:42

                                                                                                                                                    30.  03. 2017 r.

        Drodzy Parafianie !

                     PEREGRYNACJA  FIUGURY  MATKI BOŻEJ  FATIMSKIEJ

Dnia 25 marca 2017 roku, w sosnowieckiej katedrze ksiądz biskup sosnowiecki przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej - dziękczynnej, za 25 lat powstania diecezji sosnowieckiej. Wówczas to, nastąpiło poświęcenie figurek Matki Bożej Fatimskiej dla poszczególnych parafii w diecezji. Figurki te nawiedzają w parafiach poszczególne domy, czas pobytu w poszczególnej rodzinie to jedna doba (można dłużej).  Przekazywanie figurki następuje od jednego do następnego domu. Jak rozumiemy, nawiedzenie  figury Matki Bożej stanie się wspaniałą okazją, aby przez dobre i prawe dłonie Matki Bożej Fatimskiej spłynęły na nasze rodziny w parafii liczne łaski. Każdy może zawierzyć Matce Bożej rozmaite trudne sprawy. Peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej zbiega się z setną  rocznicą objawień fatimskich. Wówczas to, Maryja przekazała swoje Orędzie.    Jezus chce, aby Jego Najświętsze Serce było czczone razem z Niepokalanym Sercem Maryi. W 1917 roku w Fatimie Matka Najświętsza objawiła się trójce dzieci. Ukazała Swoje Niepokalane Serce otoczone cierniowa koroną. Określiła nabożeństwo do Niego, które ma być ratunkiem dla upadającej ludzkości. Powiedziała: „Bóg chce wprowadzić na całym świecie cześć Mojego Niepokalanego Serca. Tym, którzy przyjmują to nabożeństwo, obiecuję zbawienie. Dusze te będą przez Boga kochane jak kwiaty, postawione przeze Mnie na ozdobę jego tronu”.
Umierająca Hiacynta, jedna z trójki dzieci „fatimskich” przekazała: „Serca Jezusa chce być czczone i miłowane razem z Niepokalanym Sercem Maryi”.
Matka Najświętsza powiedziała: „Mój Syn chce, abym była więcej znana i miłowana”.                      

Drodzy mieszkańcy Parafii !
Nie bójmy się zaprosić do naszych domów, do rodzin, Matki Bożej w znaku Fatimskim. Pragnieniem nas kapłanów z parafii, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Strzemieszycach  jest, aby tak ważny gość jak Matka Najświętsza  na krótki czas zagościła w naszych domach.          Od 3 kwietnia 2017 r., rozpocznie się nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej w rodzinach naszej parafii. Nawiedzenie rozpocznie się od ul. Strzemieszyckiej, od rodziny:
Mączka i Chejczyk.