Parafia NSPJ w Strzemieszycach
Strona Główna - Historia parafii - Msze i nabożeństwa - Duszpasterze - KONTAKT - Siostry Pasjonistki
Search   
Nawigacja
Artykuły
Ogłoszenia parafialne
Intencje parafialne
Galeria
Parafialna Księga Gości
Ostatnie Artykuły
Strzemieszycki Jubil...
Czerwiec – mie...
NABOŻEŃSTWO PIERWSZ...
Rodzinne kolędo...
Źródła "cywilizacji ...
Adoracja
100lecie parafii NSPJ
Słowo Bp Grzegorza Kaszaka na perygrynację figury NSPJ

Objęcie patronatu przez Bp Grzegorza Kaszaka

Objęcie patronatu przez Prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza

Błogosławieństwo Benedykta XVI

SERCE JEZUSA
Historia kultu

Dla czcicieli NSPJ

Akt zawierzenia

Litania

Pierwsze piątki - obietnice

Tajemnica jedności i miłości

Źródła "cywilizacji miłości"

                                                            Źródła „cywilizacji miłości”

 

W

 okresie Soboru Watykańskiego II kult Najświętszego Serca Jezusa znalazł się w pewnym kryzysie. W czasie obrad soborowych nie zwrócono na ten problem większej uwagi, a także nie został uwzględniony w dokumentach soborowych. Wprawdzie sobór mówi, że w kulcie kościelnym jest miejsce dla różnych nabożeństw, ale wprost nie wymienia żadnego konkretnego nabożeństwa praktykowanego w Kościele. Oczywiście, sobór ma na myśli tradycyjne nabożeństwa, ale brak wskazania na któreś z nich sprawił, że szybko zapomniano o bardzo wielu, w znacznym stopniu o kulcie Serca Jezusa.

   Błogosławiony Paweł VI był świadomy tego faktu – co stwierdzał z głębokim smutkiem – dlatego już na samym początku swojego pontyfikatu zwrócił uwagę na potrzebę rozwijania kultu Najświętszego Serca Jezusa w Kościele, o czym świadczy list apostolski napisany z okazji 200. rocznicy ustanowienia święta Najświętszego Serca Jezusa „Investigabiles divitias Christi” z 6 lutego 1965 roku. Papież zachęcał do uroczystego i żywego obchodzenia tej rocznicy w całym Kościele, podkreślając: „W ten sposób cała społeczność wiernych przeniknięta nowym duchem będzie mogła oddać Bożemu Sercu należną Mu cześć, zadośćuczynić coraz gorliwszą służbą Bogu za wszystkie grzechy i dostosować całe swoje życie do wymogów miłości braterskiej, która jest doskonałym wypełnieniem Prawa”.

Serce Jezusa i Eucharystia

 Najważniejszą zasługą Papieża Pawła VI w przypomnianym liście jest ponowne ścisłe połączenie kultu Najświętszego Serca Jezusa z Eucharystią. Było to nawiązanie do najbardziej tradycyjnego wątku w kulcie Serca Jezusa, a zarazem głębokie połączenie tego kultu z duchem odnowy soborowej, której zasługą jest zdecydowane usytuowanie Eucharystii w centrum życia kościelnego. Pisał więc Paweł VI: „Szczególnym jednak naszym życzeniem jest, by cześć Najświętszemu Sercu Jezusa oddawano coraz gorliwiej przez uczestnictwo w Sakramencie Eucharystii, która jest najwspanialszym darem tego Serca. W ofierze bowiem eucharystycznej oddaje się na całopalenie Ojcu i równocześnie daje się nam ten sam Zbawiciel, którego Serce, otworzone włócznią żołnierza, wylało na cały rodzaj ludzki strumień krwi najdroższej i wody, ’który żyje, aby się zawsze wstawiać za nami’. Eucharystia poza tym jest wzniosłym szczytem i centrum wszystkich sakramentów, gdzie można ’kosztować duchowej słodyczy w samym jej źródle i gdzie czcimy pamięć tej najwspanialszej miłości, którą Chrystus nam okazał w swojej męce’ (św. Tomasz z Akwinu)”. Z tej racji Papież Paweł VI podkreślił, że kult Najświętszego Serca Jezusa należy „szerzyć przed wszystkimi innymi”. Chodzi w nim bowiem o to, by „należycie uwielbić Jezusa Chrystusa i przebłagać Go, opierając się w swej istocie na tajemnicy Eucharystii, dzięki której […] ’dokonuje się uświęcenie człowieka w Chrystusie i uwielbienie Boga, które jest celem wszystkich innych dzieł Kościoła’”. Można więc powiedzieć, że Paweł VI przypomniał na nowo zasadniczy rys kultu Serca Jezusa i złączył go bardzo wyraźnie z duchem soborowym, dając mu tym samym nowy impuls do odpowiedniej aktualizacji w życiu Kościoła.

Serce Jezusa natchnieniem odnowy soborowej

  Jeszcze mocniej kult Serca Jezusa z duchem odnowy soborowej został złączony przez Papieża Pawła VI za sprawą listu apostolskiego „Diserti interpretes” z 25 maja 1965 roku. Pisząc do przełożonych zgromadzeń zakonnych, które opierają swoją misję i duchowość na czci Serca Jezusa, Papież podkreślał: „Uważamy, że to jest wasz obowiązek i wasze zadanie: udowodnić wszystkim, iż do realizacji wyczekiwanej odnowy ducha i obyczajów, a także do postulowanego przez II Sobór Watykański ożywienia instytucji kościelnych i zwiększenia skuteczności ich oddziaływania, potrzebne jest natchnienie i siła, które należy czerpać z miłości względem Bożego Serca”. Ojciec Święty zwraca więc uwagę na szczególny potencjał duchowy, jaki zawarty jest w kulcie Serca Jezusa. Opierając się na Jego czci, można autentycznie realizować dzieło odnowy, które postulują dokumenty soborowe. Czynnikiem, który to umożliwia, jest związanie tego wielkiego i trudnego dzieła z tajemnicą miłości Chrystusa. Takiego powiązania potrzebuje przede wszystkim – jak naucza Paweł VI – tajemnica Kościoła świętego, który narodził się z przebitego boku Chrystusa. II Sobór Watykański był bowiem soborem eklezjologicznym, to znaczy na pierwszym miejscu starał się ukazać ludziom naszych czasów naturę i misję Kościoła, a tej tajemnicy nie można zrozumieć bez odniesienia do miłości Bożej objawionej w Jezusie Chrystusie. Papież Paweł VI wyjaśniał więc: „Misterium [Kościoła świętego] nie można jednak należycie zrozumieć bez odniesienia go do odwiecznej miłości wcielonego Słowa, której znakomitym symbolem jest zranione Serce Zbawiciela. […] Istotnie, z przebitego Serca Zbawiciela narodził się Kościół i stamtąd czerpie pokarm, ponieważ Chrystus ’wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo’”.

   W tych stwierdzeniach Ojca Świętego Pawła VI zawiera się pewna nowość w stosunku do wcześniejszego nauczania na temat Serca Jezusa. Zostaje mu nadany bardziej wyraźny i zobowiązujący wymiar eklezjalny – Serce Jezusa pozwala zarówno głębiej rozumieć tajemnicę Kościoła jako tajemnicę miłości Bożej, jak też ukierunkować jego misję w ten sposób, że czerpiąc siłę i pokarm z miłości Bożej, Kościół ma stawać się coraz wyraźniejszym znakiem i narzędziem tej miłości we współczesnym świecie. Papież Paweł VI każe więc widzieć w głębokim związku z Sercem Jezusa najpierw „początek i źródło świętej liturgii”, a więc sakramenty i ich przeżywanie. Wskazuje, że z kultu Serca Jezusa należy „czerpać podnietę do szukania środków i pomocy” w ekumenicznym dziele poszukiwania jedności chrześcijan. Wskazuje na Serce Jezusa jako źródło „gorliwości pasterskiej i zapału misjonarskiego” – wpatrywanie się w to Serce może stać się źródłem wewnętrznej odnowy w tej dziedzinie – zarówno pasterzy, jak i wiernych świeckich – która stanowi kluczowy aspekt skutecznego oddziaływania Kościoła w świecie. Nic tak nie pobudza do gorliwości i zapału w dziedzinie duszpasterstwa i misji jak coraz głębsze dostrzeganie gorliwości i zapału w samym Chrystusie, a zwłaszcza w Jego miłości. To jest najwyższa pobudka, by „dzielić z innymi niezgłębione bogactwa Chrystusa”. „Zranione Serce” Boskiego Odkupiciela zostało więc włączone w ducha odnowy soborowej jako klucz do autentycznego rozumienia Kościoła i do pełnienia jego misji zbawczej. Można powiedzieć, że Serce Jezusa ma być po prostu widziane i przeżywane jako Serce Kościoła.

Postulaty cywilizacji miłości

  W Boże Narodzenie w 1975 r., na tle rozwijanego nauczania o Najświętszym Sercu Jezusa, Paweł VI sformułował postulat pracy w Kościele na rzecz „cywilizacji miłości”. Papież nawiązał w tym przypadku do rozwijanego w dwóch ostatnich wiekach wątku społecznego w kulcie Serca Jezusa, który może i powinien stać się szkołą „świata bardziej ludzkiego”. Jako kluczowe elementy tego świata Papież wskazał sprawiedliwość, prawdę, wolność i solidarność. Chodzi więc o te cnoty i wartości, które w najwyższym stopniu ukazują się w tajemnicy Słowa Wcielonego i promieniują za pośrednictwem Jego Najświętszego Serca.

  Ojciec Święty dokonał więc potwierdzenia rozwijanych wcześniej wieloaspektowych poszukiwań teologicznych dotyczących społecznego znaczenia kultu Serca Jezusa, a zarazem nadał mu ukierunkowanie bardzo związane z literą i duchem II Soboru Watykańskiego. Kościół posiada niewątpliwą misję społeczną, której istotą jest dokonywanie odnowy życia społecznego we wszystkich jego dziedzinach właśnie w perspektywie moralnej i duchowej. Dlatego przymioty Serca Jezusa, które mają zasadniczo taki wymiar i takie odniesienia, mogą być owocnie odnoszone do codziennych ludzkich doświadczeń zarówno indywidualnych, jak i społecznych. Nie da się zbudować autentycznej cywilizacji na miarę człowieka bez „uduchowienia” jej wszystkich dziedzin i wymiarów. Nie ma więc żadnej niewłaściwości w tym, że także dzisiaj Kościół II Soboru Watykańskiego stara się odnosić kult Najświętszego Serca Jezusa do różnych dziedzin życia społecznego, przede wszystkim do polityki, która posiada zasadnicze znaczenie dla życia społecznego i jest – jak również podkreślił Papież Paweł VI – dziedziną miłości, w której także chrześcijanin powinien gorliwie uczestniczyć.

                                                                                                                                           ks. prof. Janusz Królikowski

 Dodane przez Bazylika dnia styczeń 28 2015 19:21:49 ˇ 0 Komentarzy ˇ 2189 Czytań Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
KANCELARIA - potrzebne dokumenty
do chrztu

do ślubu

do pogrzebu

Słowa zmieniające życie
"Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą" (Łk 21,33)
SŁOWO BOŻE NA DZIŚ - KLIKNIJ!

Grupy działające w parafii
Schola

Oaza młodzieżowa

Liturgiczna Służba Ołtarza

Koło Przyjaciół Radia Maryja

Koło misyjne dzieci

Koło biblijne

Akcja katolicka

WARTOŚCIOWE STRONY
JAN PAWEŁ II Szukałem was

Diecezja Sosnowiecka

Internetowa Liturgia Godzin

Opoka

Pomoc duchowa

Czytania na każdy dzień

Biblia online

Kapłaństwo

Papieskie dzieło misyjne dzieci

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie